Archive | Oil & Gas

RSS feed for this section

Manager Engineering (dutch)

Je bent eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de project management groep voor multidisciplinaire engineeringprojecten. Het bedrijf houdt zich primair bezig met de engineering, inkoop en uitvoering van alle landelijke onshore
projecten en onderhoudswerkzaamheden van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Je maakt deel uit van het Management Team. Je beheert zo efficiënt mogelijk de scope van het werk in lijn met de specificaties ten aanzien van planning, budget en QSHEW vereisten. Je bent verantwoordelijk voor de engineering organisatie en coördinatie van de multidisciplinaire projecten en beheert de juiste communicatie stromen naar de NAM, Engineering Managers, Project Managers, Manager Operations en Directeur, als ook naar de onderaannemers en de Contract Focal Points van de andere Tebodin kantoren.

Read full story